Aktuální informace

Shromáždění Společenství vlastníků

09.11.2017 07:12
POZVÁNKA na shromáždění Společenství vlastníků K.Čapka 1720/4, dne  29.11.2017 v 17:00 hodin , v prostorách restaurace ,,Máj"- zadní salónek   PROGRAM : Úvod - prezentace Volba předsedy zasedání a zapisovatele Volba mandátové komise Schválení programu Schválení finančního plánu na...

Srovnávací tabulka pojištění domu K. Čapka 4

24.02.2015 18:03
Pojištění domu K.Čapka tabulka.xlsx

Změna v zápisu SV KČ4 do Obchodního rejstříku

05.02.2015 17:13
V zápisu Společenství vlastníklů K. Čapka 1720/4 do Obchodního rejstříku provedena 15. ledna 2015 'Změna zápisu do Obchod.rejstříku.pdf' - zapsáno nové složení Výboru: předseda výboru Pavel Jelič, místopředseda výboru Jan Bobek, člen výboru Zuzana Fuňáková.

Stanovy SV KČ4 + jeho zápis do obchodním rejstříku

27.06.2014 11:25
na stránce Novinky: nástěnka 27.6.2017.odt - informace o zápisu Společenství vlastníků K.Čapka 1720/4 do obchodního rejstříku; o stanovách tohoto společenství a jeho výboru; a o nutnosti další komunikace s představenstvem BDO Máj prostřednictvím právníka

dopis manželů Fuňákových družstvu

17.05.2014 16:03
Na stránce _PROVOZ DOMU / Dokumenty najdete: • "dopis družstvo.doc" = dopis manželů Fuňákových na BDO Máj ohledně neoprávněného zaúčtování výměny oken  

Ustavující shromáždění SV KČ4

15.05.2014 06:46
Na stránce _PROVOZ DOMU / Schůze / v nové rubrice "Schůze SV KČ" - najdete Zápis z ustavujícího shromáždění Společenství vlastníků K. Čapka 4, které se konalo dne 29.4.2014.

Podklady pro přijetí stanov Společenství vlastníků K. Čapka 4

20.03.2014 07:17
Na stránce _PROVOZ DOMU / Dokumenty / Společenství vlastníků / v nové rubrice Stanovy společenství vlastníků K. Čapka 4 - najdete všechny písemné podklady pro přijetí Stanov společenství vlastníků, včetně pozvánky a formuláře plné moci na shromáždění vlastníků 29.4.2014.

Přípravné aktivity SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ v našem domě

21.02.2014 23:03
Na stránce _PRO VLASTNÍKY BYTŮ si přečtěte Co nového v domě 21.2.2014.pdf
Družstevní byty v našem domě v zástavě zajišťující dluh 1,5 mil. Kč

• blokace bytu nastenka 7.7.2014.rtf > Výpis z Katastru nemovitostí.pdf

- - - - -

nástěnka 27.6.2014.rtf
 

- informace o zápisu Společenství vlastníků K.Čapka 1720/4 do obchodního rejstříku (viz výpis z rejstříku.pdf + unesení Krajského soudu o vzniku společenství: Usnesení Krajského soudu o vzniku společenství + Prohlaseni vlastníka BDMO);

- o platných stanovách tohoto společenství (viz Stanovy K.Capka 17204.pdf) a jeho výboru, na který přechází správa našeho domu; 

- o nutnosti další komunikace s představenstvem BDO Máj prostřednictvím právníka.