Shromáždění Společenství vlastníků

09.11.2017 07:24

POZVÁNKA

na shromáždění Společenství vlastníků K.Čapka 1720/4,

dne  29.11.2017 v 17:00 hodin , v prostorách restaurace

,,Máj"- zadní salónek

 

PROGRAM :

 1. Úvod - prezentace
 2. Volba předsedy zasedání a zapisovatele
 3. Volba mandátové komise
 4. Schválení programu
 5. Schválení finančního plánu na rok 2018
 6. Seznámení s hospodářským výsledkem za rok 2016
 7. Stav finančních prostředků na DZOI k 31.10.2017
 8. Práce výboru za rok 2017
 9. Prezentace návrhu výstavby nové kotelny (p.Kačmařik  SUAS Alternative)
 10. Diskuse
 11. Usnesení
 12. Závěr

Dokumenty, které jsou předmětem programu schůze budou k nahlédnutí v kanceláři výboru ve vestibulu v přízemí našeho domu každou středu tj. 15.11. ;22.11. vždy od 17h do 18h. Tyto dokumenty budou zveřejněny i na webových stránkách www.maj4.cz.

Případné připomínky k těmto podkladům, spolu s náležitým odůvodněním, můžete do termínu 22.11.2017 osobně předat výboru SVJ ve výše uvedených dnech.

Součásti pozvánky je přiložena plná moc pro možnost zastoupení vlastníka (ky) bytové jednotky fyzickou osobou nebo také členem  výboru na shromáždění.Plné moci musí být předány výboru nejpozději před zahájením shromáždění.

 

Výbor Vás tímto žádá o maximální účast

 

 

V Novém Jičíně dne 7.11.2017