PŘEČTĚTE SI - DŮLEŽITÉ !!

06.10.2013 13:22

Na stránce _PRO VLASTNÍKY BYTŮ: Vyjádření předsedy představenstva BDO Máj ing. Kureše ve věci Výměny oken a finančního vypořádání •> Písemná odpověď ing. Kurešovi od p. Dedeciusové