Registrace uživatelů

26.06.2014 16:00

Webové stránky  slouží  k informování všech obyvatel našeho domu o tom, co se v našem domě děje a co se bude dít. Některé stránky jsou přístupné jen zaregistrovaným uživatelům . Proto se prosím zaregistrujte, pokud jste tak ještě neučinili, aby jste si mohli přečíst dokumenty, jako jsou třeba zápisy ze schůzí nebo vyúčtování dlouhodobé zálohy ( fondu oprav ) , které vlastníci jsou povinni dostat od družstva, ale družstevníci ( nájemníci bytů ) k těmto dokumentům dosud neměli přístup . Když se zaregistrujete, povolí vám administrátor přístup na zaheslované stránky. Dále když budeme mít váš e-mail, budeme vám posílat upozornění, že je na stránkách  něco nového.