POZVÁNKA

na shromáždění Společenství vlastníků K.Čapka 1720/4,

dne  5.12.2018 v 17:00 hodin , v prostorách restaurace

,,Máj"- zadní salónek

 

PROGRAM :

 1. Úvod - prezentace
 2. Volba předsedy zasedání a zapisovatele
 3. Volba mandátové komise
 4. Schválení programu
 5. Schválení finančního plánu na rok 2019
 6. Seznámení s hospodářským výsledkem za rok 2017
 7. Stav finančních prostředků na DZOI k 31.10.2018
 8. Práce výboru za rok 2018
 9. Diskuse
 10. Usnesení
 11. Závěr

 

Dokumenty, které jsou předmětem programu schůze budou k nahlédnutí v kanceláři výboru ve vestibulu v přízemí našeho domu každou středu tj. 21.11. ;28.11. vždy od 17h do 18h. Tyto dokumenty budou zveřejněny i na webových stránkách www.maj4.cz.

Případné připomínky k těmto podkladům, spolu s náležitým odůvodněním, můžete do termínu 28.11.2018 osobně předat výboru SVJ ve výše uvedených dnech.

Součástí pozvánky je přiložená plná moc pro možnost zastoupení vlastníka (ky) bytové jednotky fyzickou osobou nebo také členem  výboru na shromáždění.Plné moci musí být předány výboru nejpozději před zahájením shromáždění.

 

Výbor Vás tímto žádá o maximální účast

V Novém Jičíně dne 19.11.2018

 

Přílohy:

 
 
 
 
 
 

POZVÁNKA

na shromáždění Společenství vlastníků K.Čapka 1720/4,

dne  29.11.2017 v 17:00 hodin , v prostorách restaurace

,,Máj"- zadní salónek

 

PROGRAM :

 1. Úvod - prezentace
 2. Volba předsedy zasedání a zapisovatele
 3. Volba mandátové komise
 4. Schválení programu
 5. Schválení finančního plánu na rok 2018
 6. Seznámení s hospodářským výsledkem za rok 2016
 7. Stav finančních prostředků na DZOI k 31.10.2017
 8. Práce výboru za rok 2017
 9. Prezentace návrhu výstavby nové kotelny (p.Kačmařik  SUAS Alternative)
 10. Diskuse
 11. Usnesení
 12. Závěr

 

Dokumenty, které jsou předmětem programu schůze budou k nahlédnutí v kanceláři výboru ve vestibulu v přízemí našeho domu každou středu tj. 15.11. ;22.11. vždy od 17h do 18h. Tyto dokumenty budou zveřejněny i na webových stránkách www.maj4.cz.

Případné připomínky k těmto podkladům, spolu s náležitým odůvodněním, můžete do termínu 22.11.2017 osobně předat výboru SVJ ve výše uvedených dnech.

Součástí pozvánky je přiložená plná moc pro možnost zastoupení vlastníka (ky) bytové jednotky fyzickou osobou nebo také členem  výboru na shromáždění.Plné moci musí být předány výboru nejpozději před zahájením shromáždění.

 

Výbor Vás tímto žádá o maximální účast

V Novém Jičíně dne 7.11.2017

 

Přílohy:

Pozvánka SVJ.docx
Plná moc jednorázová.docx
Upřesnění bodů programu shromáždění.docx
Rozbor ceny 1GJ.pdf
Bilance nákladů a úspor.pdf
Financování kotelny.pdf

 Podkladové materiály k programu Shromáždění Společenství vlastníků  K.Čapka 1720/4, které se má konat dne 30.6.2015 (od 17.00 v zadním salónku restaurace Máj):

POZVÁNKA SVJ K.ČAPKA 30.6.docx
Upřesnění bodů programu Shromáždění 30.6.docx

• Cenové nabídky el. indikátorů:

Apjar.pdf
KonceptFast.doc
Pavel Tököly.pdf
Q-Vat.xls
Q-Vat1.xls

 


Podkladové materiály k programu Shromáždění Společenství vlastníků K. Čapka 1720/4, které se má konat dne 9.12.2014 (od 17.00 v zadním salónku restaurace Máj):

Upřesneni bodu programu Shromážděni Společenstvi vlastniků

Smlouva o zajišťování správy domu a pozemku

Domovní řád SVJ KČ4

Své případné pozměňovací návrhy k těmto dokumentům, spolu s náležitým odůvodnění, můžete do termínu 30.11.2014 osobně předat svolavateli - p. Pavle Jeličové.

• Vaše ÚČAST JE NEZBYTÁ - z důvodu projednávání zásadních bodů majících vliv na další chod společenství •

 

 


Zápis společenství

Dne 18. června 2014 bylo zapsáno v rejstříku společenství vlastníků jednotek, vedeným Krajským soudem v Ostravě konečně i naše společenství. Ze zákona vzniklo už 8.11.2007, ale družstvo, i když bylo povinno podle zákona tohle společenství založit, tuhle skutečnost ignorovalo. Společenství nezaložilo ani tehdy, když jsme ho, jako vlastníci, o to žádali v listopadu minulého roku. Museli jsme se tedy postarat sami. Nebylo to všechno ideální, protože s tímhle nemáme zkušenosti, ale snažíme se. Je škoda, že p. Kureš, který zastupuje družstevníky, se snaží dělat všechno pro to, abychom to měli co nejtěžší. Sami jste to viděli na schůzi společenství dne 29.4.2014.

Do budoucna máme v plánu zvát na schůze i družstevníky, aby i oni věděli co se bude v domě dít a samozřejmě, aby měli i přístup k informacím ohledně hospodaření v našem domě. Také by tím zároveň viděli, jak za ně jedná předseda družstva, kterého si prostřednictvím delegátů zvolili. Jak jsme zjistili, bez dobrého právníka, zabývajícího se bytovým právem, se v našem případě neobejdeme. Bohužel se nám tím zvýší náklady na správu našeho domu, což nás samozřejmě netěší, ale budeme se snažit být dobrými hospodáři, samozřejmě s vaší pomocí a zamezit předraženým zakázkám, o kterých všichni víme.

Také je s podivem ignorance některých vlastníků, kteří se záměrně nezúčastnili shromáždění. Asi jim nedochází, že společené části domu jsou také jejich majetkem a jsou povinni se o něj starat. Pokud chtějí, ať se o jejich byty stará družstvo, tak bych jim doporučila, ať své byty vloží opět do družstva a budou mít pokoj.

 

Podněty k fungování webu

pokud budete mít nějaké problémy se zobrazováním obsahu na našem webu, příp. nějaké konkrétní připomínky, jak by se dal tento web ještě vylepšit - kontaktujte webmastera (Ivo Javůrek) na dummaj4@seznam.cz

Vaše příspěvky na web

pokud budete chtít umístit na tento web nějaký svůj vlastní článek, příp. si zřídit nějakou speciální rubriku (ve které byste mohli na jednom místě sdílet např. nějaké svoje hobby s ostatními obyvateli našeho domu) - zašlete nám svůj příspěvek {s uvedením, kam si ho přejete zařadit} na maj4@email.cz

Napište nám

Potřebujete nahlásit poruchu nebo poškození společných rozvodů tepla, vody nebo elektřiny, nahlásit havárii nebo poškození společných částí domu?

Chcete upozornit výbor na vaši dočasnou platební neschopnost nebo si domluvit splátkový kalendář?

Rádi byste upozornili na nedostatky v činnosti výboru nebo jej napak pochválili?  

Neváhejte a napište nebo diskutujte!

Tohle si určitě přečtěte !!

Družstevní byty v našem domě v zástavě zajišťující dluh 1,5 mil. Kč

blokace bytu nastenka 7.7.2014.rtf > Výpis z Katastru nemovitostí.pdf

- - - - -

Informace o financování provedených zakázek

Na základě konzultací s odborníkem z oboru stavebnictví se ukazuje, že zakázky oprav našeho domu byly značně předražené. Klikněte ZDE a můžete si sami porovnat o kolik nás to přišlo dráž v porovnání s běžnými cenami ve stavebnictví.

Obecné informace

Registrace uživatelů

26.06.2014 16:00
Webové stránky  slouží  k informování všech obyvatel našeho domu o tom, co se v našem domě děje a co se bude dít. Některé stránky jsou přístupné jen zaregistrovaným uživatelům . Proto se prosím zaregistrujte, pokud jste tak ještě...